POZNEJ CÍRKEV SLOVO ŽIVOTA

KDO JSME

Církev Slovo života patří k evangelikálním církvím charismatického typu s důrazem na osobní prožitek s Bohem, evangelizaci a vyučování Písma.


O CO USILUJEME       

"Pomoci nevěřícím k víře, věřícím k sebevydání a dospělosti v Kristu a vyslat je do vítězné bitvy." 


NAŠE VIZE 

"Budujeme církev, ve které Bůh mluví a jedná, která je domovem pro věřící a nástrojem pro probuzení." 


HISTORIE CÍRKVE 

Na podzim r. 1992 byl švédskými misionáři založen sbor v Brně, jehož domovským sborem je Livets Ord ve švédské Uppsale. V roce 2011 vzniká za podpory brněnské církve Slovo života misijní skupina v Blansku. V roce 2019 se z misijní skupiny stal samostatný sbor církve Slovo života Blansko.


VEDOUCÍ V CÍRKVI 

Věříme, že hlavou církve je Ježíš Kristus. Pastorem místního sboru Slovo života Blansko je Andrija Buličič. 


FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

Církev Slovo života je registrovaná v Rejstříku církví a náboženských společností pod Ministerstvem kultury ČR od r. 2010. Nečerpáme žádnou finanční podporu od státu a církev je financovaná výhradně z pravidelných darů, desátků a veřejných sbírek členů a návštěvníků církve. 


KŘEST VODOU 

Pokud člověk navázal vztah s Bohem a přijal Ježíše Krista do svého života jako Pána a Spasitele, může stvrdit tento důležitý životní krok křtem ve vodě. Pokud jsi ještě nebyl pokřtěn a chceš se nechat pokřtít, kontaktuj nás, prosím. 


ČEMU VĚŘÍME

Plně se ztotožňujeme s Apoštolským vyznáním víry: "Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, jeho jediného Syna, mého Pána, jenž byl počat z Ducha svatého, narodil se z Marie panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vyšel na nebe, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, ve svatou všeobecnou církev, v obecenství svatých, v odpuštění hříchů, ve vzkříšení těla z mrtvých a ve věčném životě. Amen."  

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.