Davidův stánek - 18. února 2024 od 16 - 20 hod.

Zveme Vás k uctívání a společným modlitbám na Davidově stánku.

"Přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili." J 4/23