Slovo života Blansko

Bohoslužby každou neděli v 10:00 na Hybešově 53a  

Vítejte!

Vítejte na stránkách Církve Slovo života v Blansku. Je nádherné sledovat jak Bůh v tomto městě jedná, a věříme, že do Blanska přichází nové duchovní probuzení. Rádi vás přivítáme na našich shromážděních a setkáních, kde společně chválíme živého Boha písněmi, nasloucháme Jeho Slovu, modlíme se za nemocné a potřebné. Ježíš Kristus miluje každého člověka, a proto i mezi námi jsou lidé všech generací. Jako křesťané se modlíme za své město a věříme v jeho duchovní rozkvět i materiální rozvoj a prosperitu. Spolupracujeme s ostatními církvemi ve městě, a podílíme se na pořádání akcí ke společnému růstu ve víře. Také rozvíjíme sociální programy pro potřebné občany a národnostní menšiny v Blansku. Naše setkání jsou otevřená pro každého. Pokud máte požadavek na modlitbu, pošlete jej na náš email.

ON-LINE PŘENOS BOHOSLUŽEB 

Každou neděli v 10 hodin vysíláme živě

Společně nejen v neděli

Modlitební setkání v církvi:

Čas, kdy se společně modlíme za město, církev, nemocné,...

Pondělí 18:00 v církvi (25.9., 9.10., 23.10.)

Společné čtení Bible:

Společné studium Bible, zamýšlení se nad Božím slovem, diskuze a modlitby. Od 15. června čteme knihu Izaiáš.

Čtvrtek 18:00 v církvi (Kromě 1. čtvrtku v měsíci, kdy se scházíme na Radnici města Blanska ke společným modlitbám.)


Všichni jste srdečně zváni :)

Naše vize

"Budujeme církev, ve které Bůh mluví a jedná, která je domovem pro věřící a nástrojem pro probuzení."

LAVINA, z.s.

Potravinová pomoc potřebným

Wanklovo náměstí, Blansko

Středa 15:00 - 17:00 hod.


https://www.lavinablansko.cz/

Kontaktujte nás

Hybešova 2447/53a, Blansko 678 01

606 267 975 

Pastor: Andrija Buličič

andrija@slovozivota.cz 

Číslo účtu pro dary na činnost církve: 2501750028/2010

Odkaz na Facebook