Vzdáváme Ti chválu

 

Vzdáváme Ti chválu, čest a slávu
k Tobě zvedáme své ruce
vyvyšujem jméno Tvé
 
Vzdáváme Ti chválu, čest i slávu
k Tobě zvedáme své ruce
vyvyšujem jméno Tvé
 
Ty jsi Bůh, Ty jsi náš veliký Bůh
Ty jsi všemohoucí Bůh
všechno můžeš Ty jsi Bůh
jsi veliký veliký a nádherný
není žádný jako Ty
není žádný jako Ty