Vzdáváme Ti chválu


Vzdáváme Ti chválu, čest a slávu

k Tobě zvedáme své ruce

vyvyšujem jméno Tvé


Vzdáváme Ti chválu, čest i slávu

k Tobě zvedáme své ruce

vyvyšujem jméno Tvé


Ty jsi Bůh, Ty jsi náš veliký Bůh

Ty jsi všemohoucí Bůh

všechno můžeš Ty jsi Bůh

jsi veliký veliký a nádherný

není žádný jako Ty

není žádný jako Ty