35. Ó Pane, otevři mé rty 

Ó Pane otevři mé rty, Ó Pane otevři mé rty, 
Ó Pane otevři mé rty, ať má ústa zvěstují Tvou chválu. 
 
Jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří naše chvála, 
Jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří chvála.