102. Náš Bůh a Pán 

Náš Bůh a Pán je z Judy Lev, 
Trojice spjatá v jednotu, 
Jeho smrt, spravedlnost a krev, 
jsou základ víry k životu. 
 
Haleluja, ó haleluja, 
haleluja, chvalme jej. 
 
Náš Bůh a Pán je z Judy Lev, 
Jeho oběť je z lásky skvost, 
pro každého pozvánka na slavnost 
a naše zvěst až na věčnost. 
 
Haleluja, ó haleluja, 
haleluja, chvalme jej.