Hossana


Chvála stoupá k Tvému trůnu chceme blíž k Tobě blíž

náš duch touží víc Tě znát být Ti blíž Tobě blíž

když na Tebe se dívám dostávám víru pro každý den

v blízkosti Tvé nemá beznaděj sílu strach se vytrácí ven

vytrácí ven


ref: Ho ssá na Ho ssá  na Ty jsi navěky náš Bůh Ty jsi živý

mocný Bůh Hossá na Ho ssá  na

Ty jsi navěky náš Bůh Tebe chválím Ty jsi Bůh