53. Ať požehnán je Bůh

 

Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem úrodná,
tam, kde hojnost přebývá, požehnán buď Pán!
 
Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem nevlídná,
má duše žízní vyprahlá, požehnán buď Pán!
 
Vše, co dáváš ze Tvých dlaní s díky přijímám,
všechno měníš v požehnání, chválu Ti vzdám. 
 
Buď požehnané slavné (svaté) jméno Tvé, buď požehnaný Pán! 
buď požehnané slavné jméno Tvé, buď požehnaný svatý pánů Pán! 
 
Ať požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou 
a život zdá se zábavou, požehnán buď Pán. 
 
Ať požehnán je Bůh, když dny jsou plné strádání, 
když žal se skrývá v dávání, požehnán buď Pán. 
 
Dáš a vezmeš sám, můj pád i vítězství, 
v mém srdci stále zní jen slova žehnání.