Agnus Dei 

Haleluja, Haleluja, neboť Pán Bůh a Král vládne nám. 
Haleluja, Haleluja, neboť Pán Bůh a Král vládne nám. Haleluja 
 
Svatý, svatý je náš Pán Bůh Všemohoucí, 
hoden je náš Pán, hoden je náš Pán přijmout chválu, 
svatý, svatý je náš Pán Bůh všemohoucí, 
hoden je náš Pán, hoden je náš Pán přijmout chválu.