94. Ježíš je má skála

Ježíš je má skála, (Ježíš je má skála)
On je moje spasení, (On je moje spasení)
v Něho doufám, (v Něho doufám)
On je štítem mým, (On je štítem mým)
 
Haleluja, On je štítem mým.
 
Ježíš je mým Pánem,
nikdy mě neopustí,
On je věrný,
důvěru mou má.
Haleluja, důvěru mou má.