93. Na Boha spoléhám

Ve válce jsem, ne se světem
a v boji jsem neviditelném.
Ty jsi to světlo nádherné
a já chci víc, chci vše, co je Tvé.
 
Radost nesmírná mě neopouští
a síla, se kterou vždy projdu pouští.
Já nemusím se bát, co mě zítra čeká.
Na Skále jsem založen, na Boha spoléhám.
Na Boha se já, na Boha spoléhám.
Na Boha se já, na Boha spoléhám.
 
Ježíš ve mně je živý,
ve svobodě můžu žít.
Už nejsem stejný jako dřív,
oči otevři, uvidíš.