91. Můj Bůh je můj štít

Můj Bůh je můj štít, je mou písní,

já vím, On mi odpoví

a mocí svého jména vysvobodí.


Chci žít ve stínu křídel Tvých,

spěchám do stínu křídel Tvých,

smím žít ve stínu křídel Tvých.


/: Teď smím jít v pokoji dál,

vím, že jsi mi blízko, haleluja :/