91. Můj Bůh je můj štít

Můj Bůh je můj štít, je mou písní,
já vím, On mi odpoví
a mocí svého jména vysvobodí.
 
Chci žít ve stínu křídel Tvých,
spěchám do stínu křídel Tvých,
smím žít ve stínu křídel Tvých.
 
/: Teď smím jít v pokoji dál,
vím, že jsi mi blízko, haleluja :/