90. Kdo je tím Králem slávy

Kdo je tím Králem slávy, jenž mě láskou provází

a stále ke mně mluví něžně slovem svým?

Mé svědomí mi říká: Bez odpuštění nelze žít.

Kdo je tím Králem slávy, jenž mi je nabízí?


Kdo andělů je Králem? Bůh, co žehná pokojem

a otvírá nám nebe a krásu, co je v něm.

Má duše po Něm touží, po milosti i v pravdě stát.

Kdo je tím Králem slávy? Lidský syn i Bůh a Pán.


Má jméno Ježíš, drahý Ježíš, mocný Pán,

v srdci mém Král, On je Král slávy.


Kdo je tím Králem slávy? Důstojností oplývá

a moudrostí se halí, milostivý Král.

Je Pánem na nebesích, počátkem všeho stvoření,

On je tím Králem slávy, On je pro mě vším.