90. Kdo je tím Králem slávy

Kdo je tím Králem slávy, jenž mě láskou provází
a stále ke mně mluví něžně slovem svým?
Mé svědomí mi říká: Bez odpuštění nelze žít.
Kdo je tím Králem slávy, jenž mi je nabízí?
 
Kdo andělů je Králem? Bůh, co žehná pokojem
a otvírá nám nebe a krásu, co je v něm.
Má duše po Něm touží, po milosti i v pravdě stát.
Kdo je tím Králem slávy? Lidský syn i Bůh a Pán.
 
Má jméno Ježíš, drahý Ježíš, mocný Pán,
v srdci mém Král, On je Král slávy.
 
Kdo je tím Králem slávy? Důstojností oplývá
a moudrostí se halí, milostivý Král.
Je Pánem na nebesích, počátkem všeho stvoření,
On je tím Králem slávy, On je pro mě vším.