88. Požehnán buď Hospodin

/: Požehnán buď Hospodin, jenž učinil nebe i zemi,

požehnán buď Hospodin, náš Pán :/


Vždy z pokolení na pokolení

jsi stále stejný Bůh,

vždy z pokolení na pokolení

Tvé slovo zůstává,

vždy z pokolení na pokolení

jsi stále stejný Bůh,

vždy z pokolení na pokolení

Tvá pravda vítězí.


Ref.: /:Ty jsi Pán, Ty jsi Pán nejvyšší :/