88. Požehnán buď Hospodin

/: Požehnán buď Hospodin, jenž učinil nebe i zemi,
požehnán buď Hospodin, náš Pán :/
 
Vždy z pokolení na pokolení
jsi stále stejný Bůh,
vždy z pokolení na pokolení
Tvé slovo zůstává,
vždy z pokolení na pokolení
jsi stále stejný Bůh,
vždy z pokolení na pokolení
Tvá pravda vítězí.
 
Ref.: /:Ty jsi Pán, Ty jsi Pán nejvyšší :/