86. Hosana

Hle vidím krále slávy,
jak k nám v ohni přichází, země se zachvívá.
Hle Jeho láska velká
naše hříchy obmývá, ať tvůj lid zazpívá:
 
/: Hosana, hosana, buď sláva nejvyššímu :/
 
Hle Pane povstáváme,
zabíráme ve víře, co jsi nám zaslíbil.
Hle když Tvou tvář hledáme,
když jsme na kolenou svých, vím že nás probudíš.
 
Uzdrav Pane srdce mé, ať můžu uvidět nevídané,
nauč mě milovat víc Tvou láskou.
Ať mě trápí věci Tvé, dokud království Tvé nepřijde,
než odejdu ze světa do věčnosti.