81. Vzývám a slavím Tvé jméno 

 
/:Vzývám a slavím Tvé jméno, 
za Tvou velkou lásku, již jsi daroval nám:/ 
 
/:Tys slíbil, že se zas k nám vrátíš 
přijď Pane Ježíši, přijď pro církev svou:/