80. On je Pán

On je Pán, On je Pán,

Ježíš Kristus z mrtvých vstal a On je Pán

před ním každé koleno, bude jednou skloněno

a vyzná: On je Pán!


On je Král, On je Král,

Ježíš Kristus z mrtvých vstal a On je Král,

před ním každé koleno, bude jednou skloněno

a vyzná: On je Král!