80. On je Pán

On je Pán, On je Pán,
Ježíš Kristus z mrtvých vstal a On je Pán
před ním každé koleno, bude jednou skloněno
a vyzná: On je Pán!
 
On je Král, On je Král,
Ježíš Kristus z mrtvých vstal a On je Král,
před ním každé koleno, bude jednou skloněno
a vyzná: On je Král!