8. Ježíš je ta cesta 

Ježíš je ta cesta pro dnešní svět 
Není nikdo nad něj on je odpověď 
Ježíš je ta cesta pro dnešní svět 
Není nikdo nad něj, on je odpověď 
 
Já vím, že máš otázky, na které neznáš odpověď 
Ztratil jsi odvahu a pokoj najít nemůžeš 
Bráníš se myšlenkám své minulosti každý den 
Jedno já však ti chci říct, že Ježíš je odpověď 
Jediná cesta