77. Tebe uctívám

/: Tebe uctívám, můj Králi, vyvyšovat smím Tvůj majestát,
dokonalý jsi, plný slávy, jsi nádherný Bůh, jsi můj Pán :/
 
Smím stát před trůnem Tvým, smím znát Tvoji tvář,
vzdávat Tobě chválu svou, smím být před Tebou.