77. Tebe uctívám

/: Tebe uctívám, můj Králi, vyvyšovat smím Tvůj majestát,

dokonalý jsi, plný slávy, jsi nádherný Bůh, jsi můj Pán :/


Smím stát před trůnem Tvým, smím znát Tvoji tvář,

vzdávat Tobě chválu svou, smím být před Tebou.