76. Sláva našemu Pánu

Sláva našemu Pánu, sláva našemu Králi,
sláva, On je ten požehnaný.
 
Jenom On změnil můj život, vyvedl mě z temnoty,
proto s vděčností zpívám - Ježíš mě zachránil...
Ó Ježíš mě zachránil.