76. Sláva našemu Pánu

Sláva našemu Pánu, sláva našemu Králi,

sláva, On je ten požehnaný.


Jenom On změnil můj život, vyvedl mě z temnoty,

proto s vděčností zpívám - Ježíš mě zachránil...

Ó Ježíš mě zachránil.