74. To je ten den

To je ten den, to je ten den, který Pán nám dal, který Pán nám dal,
radujme se, veselme se, pějme píseň chval, pějme píseň chval.
 
To je ten den, který Pán nám dal, radujme se, pějme píseň chval,
to je ten den, to je ten den, který Pán nám dal.