73. Nové stvoření

Nové stvoření, to jsem dnes já,
staré pominulo, nový život mám.
Jsem Boží dítě, už nejsem sám,
v Ježíši Kristu nový život mám.