68. Zpívej s radostí 

Zpívej s radostí, Bůh je tvoje síla, 
zpívej s radostí, vždyť On je pomoc tvá, 
tak chval Ho právě teď za všechno, co ti dává, ve vítězství půjdeš dál. 
 
Zpívej, zpívej, zpívej, zpívej 
 
Když přijde těžká doba, 
tíseň se tě snaží zdolat, tak jen zpívej, zpívej 
 
Když se ráno probudíš a východisko nevidíš 
tak zpívej to změní tvůj den. 
 
Když jsou mraky na neb
a slunce právě nesvítí, tak zpívej, zpívej 
zpívej svému Bohu, On tě slyší, On je s tebou, 
jen mu zpívej, On je tvoje síla.