67. Slávný Boh - (Tretí deň)

Slavný Boh, všemocný, majestát Ti patrí


S vďakou dvíham ruky k nebesam,

k Tebe, Pane moj naveky som Tvoj.


Z hĺbky srdca Tebe vyznávam

celý život svoj Ti dávam.


Všetko čo viem,

všetko čo chcem je Tebe len,

všetko čo mám,

Tebe odovzdávam.


Všetko, čo chcem je Tebe len,

v srdci mi vládni!