67. Slávný Boh - (Tretí deň)

Slavný Boh, všemocný, majestát Ti patrí
 
S vďakou dvíham ruky k nebesam,
k Tebe, Pane moj naveky som Tvoj.
 
Z hĺbky srdca Tebe vyznávam
celý život svoj Ti dávam.
 
Všetko čo viem,
všetko čo chcem je Tebe len,
všetko čo mám,
Tebe odovzdávam.
 
Všetko, čo chcem je Tebe len,
v srdci mi vládni!