66. Len Tebe - (Tretí deň)

Predo mnou je kríž a za mnou svet,
neobrátím sa už nikdy spať,
to všetko je len o Tebe.
Zatras nebesia, roztrhni oblohu,
nech každý z ĺudí vie - je to tu o Bohu,
to všetko je len o Tebe.
 
/: Len Tebe a nie nám patrí sláva:/ 3x
Len Tebe a nie nám.
 
Prameň z našich sŕdc, Tebe chvála znie,
na tvári je Ten, kto rozumie,
to všetko je len o Tebe.
Zošli oheň svoj, na oltár obete,
plameň našich chvál dá vedieť vo svete,
to všetko je len o Tebe.
 
Zem sa chveje, vrchy kričia - len o Tebe,
slnko žiari, more hučí - len o Tebe,
vesmír celý sa točí a spieva - len o Tebe,
Tvoje deti kričia, kričia - len o Tebe.