66. Len Tebe - (Tretí deň)

Predo mnou je kríž a za mnou svet,

neobrátím sa už nikdy spať,

to všetko je len o Tebe.

Zatras nebesia, roztrhni oblohu,

nech každý z ĺudí vie - je to tu o Bohu,

to všetko je len o Tebe.


/: Len Tebe a nie nám patrí sláva:/ 3x

Len Tebe a nie nám.


Prameň z našich sŕdc, Tebe chvála znie,

na tvári je Ten, kto rozumie,

to všetko je len o Tebe.

Zošli oheň svoj, na oltár obete,

plameň našich chvál dá vedieť vo svete,

to všetko je len o Tebe.


Zem sa chveje, vrchy kričia - len o Tebe,

slnko žiari, more hučí - len o Tebe,

vesmír celý sa točí a spieva - len o Tebe,

Tvoje deti kričia, kričia - len o Tebe.