64. Smím stát

Před stvořením stál jsi ve slávě, věčnost ve svých rukou
vesmír stojí před Tvým majestátem, stojím před Tebou.
 
Před pádem mým stál jsi ve slávě, kvůli hanbě mé nesl jsi kříž,
na Tvých ramenou hřích můj tížil, stojím před Tebou.
 
Ref: /: Tak co můžu říct, tak co můžu dát,
než své srdce vzít a Tobě ho dát :/
 
Teď můžu žít ve Tvé slávě, Duch Tvůj přebývá v srdci mém,
plný života tak, jak jsi slíbil, stojím před Tebou.
 
Před pádem mým stál jsi ve slávě, kvůli hanbě mé nesl jsi kříž,
na Tvých ramenou hřích můj tížil, stojím před Tebou.