62. Uzdrav Pane srdce mé

Uzdrav Pane srdce mé,
ať můžu uvidět nevídané,
nauč mě milovat víc
Tvou láskou.
 
Ať mě trápí věci Tvé,
dokud království Tvé nepřijde,
než odejdu ze světa
do věčnosti.