62. Uzdrav Pane srdce mé

Uzdrav Pane srdce mé,

ať můžu uvidět nevídané,

nauč mě milovat víc

Tvou láskou.


Ať mě trápí věci Tvé,

dokud království Tvé nepřijde,

než odejdu ze světa

do věčnosti.