61. Pozdvihni výš korouhev slávy

Pozdvihni výš korouhev chvály

a vyznej slovo vítězství,

Bůh slíbil, že bude s námi

 a nic nás nezastaví!


Ref: Od slávy k slávě Bůh - povede nás,

když v lásce a pravdě dál - budeme stát,

tak žádná zbraň neobstojí proti nám,

tak žádná zbraň neobstojí proti nám!


Pozdvihni výš ruce své k Pánu

a chval Ho za své spasení,

temná noc blíží se k ránu,

přichází probuzení!


Ref: Od slávy k slávě...


Ať Boží oheň v nás hoří,

Boží zbroj na sebe vem,

Ježíš moc ďáblovu zmařil

a poslal nás na svoji žeň.


Ref: Od slávy k slávě...