61. Pozdvihni výš korouhev slávy

Pozdvihni výš korouhev chvály
a vyznej slovo vítězství,
Bůh slíbil, že bude s námi
 a nic nás nezastaví!
 
Ref: Od slávy k slávě Bůh - povede nás,
když v lásce a pravdě dál - budeme stát,
tak žádná zbraň neobstojí proti nám,
tak žádná zbraň neobstojí proti nám!
 
Pozdvihni výš ruce své k Pánu
a chval Ho za své spasení,
temná noc blíží se k ránu,
přichází probuzení!
 
Ref: Od slávy k slávě...
 
Ať Boží oheň v nás hoří,
Boží zbroj na sebe vem,
Ježíš moc ďáblovu zmařil
a poslal nás na svoji žeň.
 
Ref: Od slávy k slávě...