60. Vzdejme čest Bohu a Pánu

/: Vzdejme čest Bohu a Pánu nebe i země:/


Vzdejme chválu a díky Králi,

On je hoden mít vše, co mám,

krev Jeho tekla za tebe i za mě,

sám sebe nám dal.