60. Vzdejme čest Bohu a Pánu

/: Vzdejme čest Bohu a Pánu nebe i země:/
 
Vzdejme chválu a díky Králi,
On je hoden mít vše, co mám,
krev Jeho tekla za tebe i za mě,
sám sebe nám dal.