59. Ježíš je Pán

/: Ježíš, Ježíš je Pán, jediná, jediná

cesta k životu, k pravdě, k vítězství

jediná naděje :/


Kéž na mě sestoupí Tvé milosrdenství,

kéž na mě sestoupí i Tvá spása,

nikdy nezbavuj má ústa pravdy,

dál teď poběžím jen cestou Tvou.