59. Ježíš je Pán

/: Ježíš, Ježíš je Pán, jediná, jediná
cesta k životu, k pravdě, k vítězství
jediná naděje :/
 
Kéž na mě sestoupí Tvé milosrdenství,
kéž na mě sestoupí i Tvá spása,
nikdy nezbavuj má ústa pravdy,
dál teď poběžím jen cestou Tvou.