57. Pane můj, Tys můj Spasitel 

/:Pane můj, Tys můj Spasitel, přítel můj, Pán a Bůh:/


/: Svatá a mocná Tvá krev,

Svatá omývá každý náš hřích:/


/: Tvá krev i mne omývá,

Tvá krev prolitá:/