57. Pane můj, Tys můj Spasitel 

/:Pane můj, Tys můj Spasitel, přítel můj, Pán a Bůh:/
 
/: Svatá a mocná Tvá krev,
Svatá omývá každý náš hřích:/
 
/: Tvá krev i mne omývá,
Tvá krev prolitá:/