56. Tvoje radost je moje síla 

Nemám strach nikdy z nepřítele, 
já jsem za hlavu a ne za ocas. 
Jsem vždycky nad a nikdy pod, 
proto vždycky se budu radovat. 
Tvoje radost je moje síla. 
 
Oblékls mě rouchem spasení, 
přioděls mě pláštěm pravdy. 
Já jsem oblečen, ďábel je nahý, 
proto vždycky se budu radovat. 
Tvoje radost je moje síla. 
 
Směju se ďáblu do očí, 
tancuju po jeho hlavě. 
On nemá nic a já mám vše, 
vždycky se budu radovat. 
Tvoje radost je moje síla.