55. Pane Bože přijď k nám 

Pane Bože přijď k nám, 
ve své moci a slávě, 
přebývej mezi námi, 
navštiv lid svůj. 
 
Přijď Ježíši k nám, 
Ty jsi hlava své církve, 
jsi naším Králem, 
Ty jsi úhelný kámen. 
 
Jsi požehnaný, 
Bůh, pevná skála, 
požehnaný na věky, 
požehnané je Tvoje jméno, 
požehnaný Syn Otce svého, 
Pane Bože, přijď k nám.