52. Ty jsi jediný Bůh 

Ty jsi jediný Bůh, první a poslední, 
nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi Ty. 
 
Ty máš největší moc, Ty jsi svrchovaný, 
nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi Ty. 
 
Jsi největší ve vsvé síle a největší ve své moci, 
hrozný jsi ve svém hněvu a největší ve svém milování. 
 
Svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý, 
nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi Ty.