51. Ráno, celý den 

Ref.: Ráno, celý den andělé nade mnou bdí můj Pane, 
ráno, celý den andělé nade mnou bdí. 
 
1. Když probouzím se v nový den, andělé nade mnou bdí můj Pane, 
s Tebou jdu a šťastný jsem, andělé nade mnou bdí. 
 
2.Přes den v práci nejsem sám, andělé nade mnou bdí můj Pane, 
k Tobě svůj zrak pozvedám, andělé nade mnou bdí. 
 
3. Samota mne netíží, andělé nade mnou bdí můj Pane, 
nebojím se obtíží, andělé nade mnou bdí. 
 
4. Radost mám vždy celý den, andělé nade mnou bdí můj Pane, 
Tobě chci být podoben, andělé nade mnou bdí. 
 
5. Poznal jsem, že máš mě rád, andělé nade mnou bdí můj Pane, 
písní Ti chci díky vzdát, andělé nade mnou bdí. 
 
6. Když satan kolem obchází, andělé nade mnou bdí můj Pane, 
vyvádíš mě z nesnází, andělé nade mnou bdí. 
 
7. Když chodím po Tvých cestách jen, andělé nade mnou bdí můj Pane, 
Nádherný je každý den, andělé nade mnou bdí. 
 
8. A když je večer a jdu spát, andělé nade mnou bdí můj Pane, 
nemusím se zlého bát, andělé nade mnou bdí.