5. Hudba doznívá 

Hudba doznívá, k Tobě přicházím, chci jen Tebe znát. 
Přinést něco snad, co pravou cenu má, co Ty bys měl rád. 
Chci víc, než píseň Ti dát, nejen krásná slova. 
Co víc, než sebe Ti dám. 
Ty zkoumáš hlubiny mé, skryté nic Ti není. 
Ty vidíš, co v srdci mám. 
 
Toužím teď do srdce chvály vstoupit, 
kde jsi jedině Ty, jedině Ty, Ježíši. 
Vyznávám, Pane, vždy nejsem věrný. 
To jsi jedině Ty, jedině Ty, Ježíši. 
 
Ty jsi věčný Král, kdo jen vyjádří, co Ti náleží, 
i když slabý jsem, Pane, vše si vem, každý dech je Tvůj. 
Chci víc, než píseň Ti dát, nejen krásná slova. 
Co víc než sám sebe Ti dám. 
Ty zkoumáš hlubiny mé, skryté nic Ti není. 
Ty vidíš, co v srdci mám.