48. Ježíši, dík za Golgotský kříž 

Ježíši, dík za Golgotský kříž, 
dík za krev ze Tvých ran, 
která tekla za náš hřích. 
My vzýváme Tě, 
před Tebou se skláníme, 
Ježíši, dík za Golgotský kříž. 
 
Dík za vítězství, dík za život, 
který jsi dal, dík, za vzácnou krev, 
kterou jsi za nás vyléval, 
Ježíši, za Tvou krev my vděčni jsme, 
dík za vítězství na Golgotě