47. Náš Pán 

Náš Pán, On je králů Král, 
jeho trůn bude navěky stát, 
On má všechnu slávu a moc, 
náš Pán, On je králů Král.