46. Velký v síle 

Oslav Ho nebe a vše, co je v něm, 
chvalte ho andělé i celá zem, 
vzývej svého Pána. 
Klaň se mu slunce i zástupy hvězdy, 
chvalte Ho nebesa, chvalte Ho dnes, 
vzývej svého Pána. 
 
Ref.: Velký v síle, velký v slávě, 
velký v lásce, Král v nebesích, 
velký v moři, velký v moci, 
velký v církvi, Ježíš je králů Král.