45. Navěky o Tvé lásce zpívám 

Přes hory, moře hluboké, valí se řeka lásky Tvé, 
otvírám pro ni srdce své, ať zahojí se rány mé. 
 
Jsem šťastný, že jsem v pravdě Tvé, 
každý den ruce pozvedám, 
navěky budu zpívat, 
jak Tvá láska přišla k nám. 
 
/:Navěky o Tvé lásce zpívám:/ 4x 
 
/:Navěky o Tvé lásce zpívám:/ 4x 
 
Cítím, že bych tančil, je to bláznivé, já vím, 
však když svět spatří světlo Tvé, 
bude tančit štěstím, jako já... jééé 
 
/:Navěky o Tvé lásce zpívám:/ 4x