44. Dobrořeč duše má Hospodinu 

Dobrořeč duše má Hospodinu 
a celé nitro mé jeho svatému jménu. 
Dobrořeč duše má Hospodinu 
a celé nitro mé jeho svatému jménu. 
 
A nezapomínej na žádné jeho dobrodiní 
On ti všechny tvé nepravosti promíjí, 
ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé, 
tebe korunuje svou milostí a slitováním.