42. Milujeme, ač nevidíme 

Milujeme, ač nevidíme, věříme v Něj a jásáme, 
nevýslovnou radostí plnou chvály, 
docházíme cíle víry své. 
 
Zlatem a stříbrem On nezaplatil, 
pomíjivým nás nekoupil, 
povolal nás do světa svého, 
skrze něj máme přístup do bran nebeských. 
 
Ref.: 
Jsme koupeni krví Beránka, 
na místě zvaném Golgota, 
otroky hříchu nemusíme déle být. 
 
Na kříži svůj život dokonal, 
třetího dne však z mrtvých vstal, 
otroky hříchu nemusíme déle být.