4. Hoden je Beránek 

Hoden je Beránek nejvyšší chvály 
On nás vykoupil svou krví 
 
Jenom Ty jsi na věky Král, 
jenom Tobě patří sláva, Pane náš. 
 
Budem jásat nad Tvým vítězstvím, 
prapory pozdvihnem ve jménu svého Boha.