39. Lidé všech národů 

Lidé všech národů - tleskejte v dlaně, 
Hlaholte Bohu, plesejte zvučně, 
Hospodin nejvyšší, vzbuzuje bázeň, 
On je Král velíký nad celou zemí. 
 
On je Král veliký nad celou zemí! 
On je Král veliký nad celou zemí! Zemí!