38. Vzdáváme Ti chválu, čest i slávu 

Vzdáváme Ti chválu, čest i slávu, 
k Tobě zvedáme své ruce, vyvyšujem jméno Tvé. 
Vzdáváme Ti chválu, čest i slávu, 
k Tobě zvedáme své ruce, vyvyšujeme jméno Tvé. 
 
Ty jsi Bůh, Ty jsi Bůh, Ty jsi náš velký Bůh, 
Ty jsi všemohoucí Bůh, 
všechno můžeš, Ty jsi Bůh, 
jsi veliký, veliký a nádherný, 
není žádný jako Ty!