36. Pokoj Tvůj jak řeka 

Pokoj Tvůj jak řeka, láska Tvá jak horské štíty, 
vítr Tvého Ducha, ať proudí víc a víc, 
Radost Tvá jak pramen, věčný proud života, 
Přijď Duchu svatý, s ohněm svým přijď, 
Přijď Duchu svatý, s ohněm svým přijď.