34. Náš Bůh, On je králů Král 

Náš Bůh, On je králů Král, 
Jeho trůn bude navěky stát, 
On má všechnu slávu a moc, 
Náš Bůh, On je králů Král.