33. Vyvyšuji Tebe, Pane 

Vyvyšuji Tebe, Pane, nad tímto dnem, 
Vyvyšuji Tebe, Pane, nad každým člověkem, 
Vyvyšuji Tebe, Pane nad vším, co stvořeno jest, 
Vyvyšuji Tebe, Pane i nad svým životem. 
 
   Vyvyšuji Tvoje jméno nad každé jméno, 
    Vyvyšuji Tvoje jméno nad každé jméno, jméno Ježíš, 
      Vyvyšuji Tvoje jméno nad každé jméno, 
        Vyvyšuji Tvoje jméno nad každé jméno, jméno Ježíš.