32. Haleluja, všichni zpívají


Haleluja, všichni zpívají, haleluja ať tady zní,

vzdejme chválu Bohu našemu,

ať Jeho Sláva tento dům naplní.