30. Sláva, náš Pán je živ


Sláva, náš Pán je živ,

Sláva, je vzkříšený,

sám nad smrtí zvítězil,

Sláva, z mrtvých vstal náš Pán!