30. Sláva, náš Pán je živ

 

Sláva, náš Pán je živ,
Sláva, je vzkříšený,
sám nad smrtí zvítězil,
Sláva, z mrtvých vstal náš Pán!